သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်

ဤသက်တော်စဉ်မှသခင်ယေရှု၏ ကြီးမားသောမေတ္တာတော်ကို ခံစားတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။