မူပိုင်ခွင့်/ဆက်သွယ်ရန်

ဤ ဆိုဒ် ကို Shan Baptist Convention (Eastern Shan) မှလက်ခံဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဤဆိုဒ်အတွက်အချက်အလက်များကိုinfo@essbc.org သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။

မှတ်ချက်ပြုထားသောအရာများမပါလျှင်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုShan Baptist Convention(ES)မှထိန်းချုပ်ပါသည်။