သမ္မာကျမ်းစာ

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်: 

ကျမ်းစာတော်မြတ်ကို နားဆင်နိုင်ပါသည်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ရှင်လုကာခရစ်ဝင်
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် တမန်တော်၀တ္ထု ရောမဩဝါဒစာ
ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစောင် ကော်ရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစောင် ဂလာတိဩဝါဒစာ
ဧဖက်ဩဝါဒစာ ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ ကောလောသဲဩဝါဒစာ
သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာပထမစောင် သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင် တိမောသေဩဝါဒစာပထမစောင်
တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစောင် တိတုဩဝါဒစာ ဖိလေမုန်ဩဝါဒစာ
ဟေဗြဲဩဝါဒစာ ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစောင်
ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစောင် ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစောင် ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယစောင် ရှင်ယုဒဩဝါဒစာ ဗျာဒိတ်ကျမ်း

အောက်ပါ လင့်မှလည်းကျမ်းစာကို ဖုန်းတွင်ဒေါင်းလုတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ရှမ်းကျမ်းစာ ဒေါင်းလုတ်ရန်

မြန်မာကျမ်းစာ ဒေါင်းလုတ်ရန်

ထိုင်းကျမ်းစာဒေါင်းလုတ်ရန် 

မြန်မာဓမ္မတေး ဒေါင်းလုတ်ရန်

bible.jpg