တၢင်းၵႃႈတႆး

တၢင်းၵႃႈတႆးႁၢင်ႈလီ သၢဝ်ႁၢင်ႈလီꧦ ตางก้าไตยฮ้างลี EP (22)

တၢင်းၵႃႈတႆးႁၢင်ႈလီ ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး EP.3

ပိုၼ်ႈၽႄ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.