ပိုၼ်းတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇႄၼတၢင်းပိုတ်ႇပၢင်ႇ

 

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းပုၼ်ႈတႃႇတင်းလူင်

ပိုၼ်ႈၽႄ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.